JMC Fitness New Start DOBRUŠKA

CO JE NEW START 

NEW START

Zdraví není jen nepřítomnost nemoci.

Zdraví je stav úplné fyzické, psychcické a sociální pohody člověka.

Je tvořeno několika podstatnými vlivy.

studie od roku 1960 - zdraví, kvalita a délka života závisí na životním stylu

Styl života :

50-70% - NEW START

do 20% - Biologická dědičnost

do 10% - Lékařská péče

do 20% - Prostředí (ekologie)

GRAF : Faktory, jež ovlivňují naše zdraví.

Zdroj : WHO (Světová zdravotnická organizace)

EXERCISE

Zdraví je náš největší pozemský statek. Vyvážený a dobře naplánovaný fyzické zdatnosti je tou nejmodernější investicí. Přináší zisk nejenom v délce života, ale zvláště v jeho kvalitě. Přináší několikanásobné úroky - a přitom se vám bude líbit! Proč nezačít hned dnes?

 


Ve chvíli nadšení se lidé velmi často vrhají do tělesného cvičení, aniž by se na to správně připravili. Jejich snaha se pak setkává s neradostnými výsledky. Doporučuji přistupovat k tělesnému cvičení jako k zábavě a dobrodružství. Necvičte pouze proto, že to pokládáte za povinnost - že, "musíte" dosáhnout nějakého výkonu. Protože nedostaví-li se okamžité výsledky, které jste očekávali, budete mít spíše provinilé pocity. Cvičte proto, že milujete život. Jakmile začnete sklízet výsledky lepší fyzické kondice, spontánně se naučíte mít rádi svůj pohybový program. Začněte ho ale pomalu, nenásilně, krok za krokem.

 


Své zkušenosti vám chce s důvěrou předat instruktor a majitel fitness Josef Machač

 

 

N - Nutrion - Výživa

E - Exercise - Pohyb

W - Water

 

S - Sunshine - Sluneční svit

T - Temperance - Střídmost a vyváženost

A - Air - Vzduch

R - Rest - Odpočinek a spánek

T - Trust - Důvěra a pozitivní životní orientace